Polityka prywatności

Administratorem Państwa danych osobowych jest Michał Gondro i Agata Siwek jako wspólnicy spółki cywilnej prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "DUET" S.C. MICHAŁ GONDRO, AGATA SIWEK z siedzibą w Częstochowie, ul. Jesienna 217, 42-229 Częstochowa, NIP: 5732443917.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych osobowych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Państwa dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne do udzielenia Państwu odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Państwa pytanie. Macie Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia swoich danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.